Wanneer je wil wonen of werken in een land waarvan je geen staatsburger bent, moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Deze vergunning is het bewijs dat je wettelijk in een land mag verblijven. Er bestaan verschillende soorten verblijfsvergunningen, waarvan de vereisten en aanvraagprocedures sterk wisselen per land en per situatie. In de meeste landen is de verblijfsvergunning geen papieren document meer, maar een elektronische kaart.

Permanent of tijdelijk
Welke documenten je juist nodig hebt, hangt af van je nationaliteit, de gewenste verblijfsduur en de reden waarom je in een land wil verblijven. Wil je tijdelijk in een land verblijven om er te studeren, werken, voor een medische behandeling of een langere reis? Dan zal in de meeste gevallen een tijdelijke verblijfsvergunning volstaan (vaak ook visum genoemd). Hiermee krijg je verblijfstoestemming in één bepaald land voor een maximum duurtijd én enkel voor het doel waarvoor je de vergunning hebt aangevraagd. Krijg je bijvoorbeeld een vergunning om drie jaar een specifieke opleiding te volgen in een bepaald land? Dan mag je deze niet gebruiken om er nadien te gaan werken of om dezelfde opleiding in een ander land te gaan volgen.

Bij een permanente verblijfsvergunning is je verblijf niet meer gebonden aan een maximum termijn en kan je je dus voor onbepaalde tijd in het land van aanvraag vestigen. Veel voorkomende voorbeelden zijn gezinshereniging, huwelijken of vlucht uit het land van herkomst. Ook wanneer iemand langere tijd met een tijdelijke vergunning in een land heeft gewoond, kan dat onder een aantal voorwaarden worden omgezet in een permanente vergunning.

Criteria om een vergunning te krijgen
Wie een vergunning aanvraagt, moet hiervoor een grondige reden hebben. Per land zijn er andere criteria waarmee men beslist om een vergunning al dan niet toe te kennen. Soms moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je voldoende financieel zelfstandig bent. In andere landen moet je eerst slagen voor een inburgeringsexamen.

Voor vluchtelingen gelden er vaak nog heel specifieke regels, die sterk afhankelijk zijn van het land van herkomst. Zo moet je kunnen aantonen dat het onmogelijk is om terug te keren naar het gebied waaruit je gevlucht bent.

Verblijfsvergunning aanvragen
De procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn specifiek aan het land waarin je je wil vestigen. Voor de meest correcte informatie kan je terecht bij de plaatselijke ambassade of consulaat van je land van herkomst. Ook op websites van ministeries van buitenlandse zaken vind je steeds actuele informatie.

Delen