De notaris  

Een officieel en openbaar ambt

Het komt al eens voor dat u ergens een akte of officieel attest nodig heeft. Dan kunt u bij een notaris terecht, maar wat doet deze precies? Wat zijn de taken en bevoegdheden en welke studies moet men volgen om het ambt te kunnen uitvoeren? Om te beginnen is een notaris een persoon die een openbaar ambt vertegenwoordigd. Als openbaar ambtenaar heeft hij of zij de bevoegdheid om akten op te stellen die authentiek van aard zijn. Dit wil zeggen dat enkel een persoon met de bevoegdheid ze kan opmaken en dat het document echt is, er achteraf niets meer aan aangepast wordt en dat het document niet op een vroegere datum wordt ingeschreven maar op de effectieve dag van ondertekening. Het opstellen van dergelijke documenten wordt ook verlijden genoemd.

Opleiding, benoeming en instellingen voor controle

Om een notaris, zoals Wouters Netwerk Notarissen, te kunnen worden moet men eerst een universitaire opleiding volgen die ruim vier jaar duurt. Na de opleiding kan de kandidaat officieel benoemd worden op voorwaarde dat de kandidaat een post-doctoraat opleiding van drie jaar heeft gevolgd en minimaal zes jaar werkervaring op het vlak van notariaat heeft opgedaan. Na de benoeming is de kandidaat volwaardig notaris. Vanaf dan oefent hij een openbaar ambt uit en moet hij of zij, in Nederland lid worden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Daarbij staat de persoon die het ambt uitoefent onder tuchtrechtelijk en financieel toezicht door de Kamer van Toezicht en het Bureau Financieel Toezicht. Zo wordt toegezien dat regels en wetten tijdens opdrachten gerespecteerd worden en dat de correcte manier van geld innen en verhandelen, zoals bijvoorbeeld bij aandelen, op de vereiste en verwachtte wijze gebeurt.

Notariële opdrachten

De taken voor notariële opdrachten zijn vrij gevarieerd. De notaris geeft aan zijn cliënten advies en raad. Daarnaast stelt hij akten op. Die akten verdelen we onder in drie grote groepen: personen - & familierecht, onroerende zaakrecht en rechtspersonenrecht. Binnen het personen - & familierecht worden huwelijksvoorwaarden, testamenten, akten van echtscheiding en verklaring van erfrecht opgemaakt. Wanneer het gaat over onroerende zaakrecht vallen akten van levering, hypotheekakten en akten voor een openbare veiling in de cirkel. Tot slot kan hij of zij voor bedrijven via rechtspersonenrecht oprichtingsakten en statuten voor organisaties opstellen. Hetzelfde geldt voor overdrachtsakten, akten voor de uitgifte van aandelen en akten van een fusie. De kosten bij het inschakelen van een notariaat variëren ook naar gelang de akte en opdracht die men geeft. Het laten opstellen van een akte kan al snel enkele honderden euro's kosten. De exacte kostprijs van een specifieke akte vindt men over het algemeen per notaris op een persoonlijke website.

Delen