Letselschade kent veel verschillende soorten en vormen en kan vanuit een aantal dingen ontstaan. Letselschade kan bestaan uit immateriële schade of uit materiële schade. Bij immateriële schade kunt u vooral denken aan schade die veroorzaakt wordt door pijn, verdriet of invloed heeft op uw sociale contacten. Voorbeelden hiervan zijn: Blijvende lichamelijke of geestelijke schade, lichamelijke of geestelijke beperkingen bij uw sociale leven of het ontstaan van angsten of fobieën. Bij materiële schade moet u vooral denken aan schade waarbij direct duidelijk is dat het geld kost. Voorbeelden zijn schade aan uw auto, huis of andere eigendommen, maar ook verhuiskosten, het mislopen van (gederfde) inkomsten en eventuele aanpassingen aan uw huis of auto naar aanleiding van immateriële schade. 

Wat moet u doen bij letselschade?

Het gebeurt al snel. U heeft een aanrijding of wordt aangereden. U loop over straat en u struikelt over een tegel van de buurman of misschien lijdt u andere schade door toedoen van anderen. Als u slachtoffer bent van letselschade, materiële of immateriële, is het altijd verstandig om vanaf het begin alles goed bij te houden en waar mogelijk, direct schade te claimen. Het is dan belangrijk dat u de andere partij aansprakelijk stelt voor de opgelopen schade, maar ook voor de mogelijke te ontstane schade. Het is niet verstandig om gelijk akkoord te gaan met een directe afhandeling. Het is zeer aantrekkelijk, maar bij letselschade is de kans aanwezig dat de kosten van de schade nog oplopen. Als er lichamelijk schade is, doet u er verstandig aan om direct contact op te nemen met een huisarts of andere medische specialist. 

Wat doet een letselschadeadvocaat?

Als u slachtoffer bent van een ongeval en u ondervindt lichamelijke of geestelijke schade, is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Deze advocaat zorgt er voor dat de juiste stappen worden genomen in het hele proces van schadevergoeding of eventueel smartengeld. Een letselschadeadvocaat gaat vervolgens beoordelen hoe de situatie in elkaar zit en kijken wie er aansprakelijk is voor de schade. Houdt er rekening mee dat hier ook uit kan komen dat u zelf voor een deel aansprakelijk bent. Als de aansprakelijkheid is vastgesteld, maakt de letselschadeadvocaat een berekening van alle schade en verhaalt hij alle opgelopen schade officieel op de tegenpartij. Hij neemt contact op met alle betrokkenen en in sommige gevallen kan hij ook voorschotten regelen als er veel kosten gemaakt dienen te worden. Een letselschade advocaat is vrijwel onmisbaar bij het behartigen van uw belangen bij opgelopen letselschade. Van Pijkeren & Van Aken Advocaten staat u graag met raad en daad ter zijde.

Delen