Er bestaat altijd een kans dat u problemen met uw werkgever krijgt. Dat kan om een arbeidsovereenkomst gaan maar ook eventueel door de relatie die ontstaan is met uw werkgever of zelfs met collega's. Ook ontstaan er vaak problemen door de arbeidsomstandigheden. Het kan ook ontstaan door of tijdens uw ziekte of bij re-integratie. Wanneer u in een dergelijk geval niet weet wat u zou kunnen doen, dan is het mogelijk om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Wanneer u een dergelijke advocaat in de arm neemt, dan zal hij/zij u wijzen op uw rechten en plichten. Voor arbeitsrecht advocaten in de regio van Breda kan ik de persoonlijke aanbeveling maken voor Advocatenkantoor Alliantie.

Contact

Men dient niet eens een bezoek aan de advocaat voor arbeidsrecht af te leggen. Het kan soms voldoende zijn wanneer u telefonisch contact opneemt met een advocatenbureau. Soms kan het op deze manier reeds opgelost worden. Indien het toch nodig blijkt te zijn dat er een contact nodig is, dan kunt u direct telefonisch een afspraak maken. Eerst zal men de zaak en achtergrond informatie evalueren. Mocht de inzet vergeefs zijn, dan worden de kansen op het winnen van een zaak met de cliënt besproken. Wanneer er toch een zaak van wordt gemaakt, dan zal u een vaste advocaat krijgen die uw zaken zal behartigen vanaf het begin tot het eind.

Afspraken

Tijdens het gesprek dat u met de advocaat heeft, kunt u vragen hoe hoog de kosten zullen oplopen. Het is daarbij zeer belangrijk dat alles vooraf wordt geregeld. Er mogen achteraf nooit verrassingen zijn dus ook niet voor wat de kosten betreft. De advocaat zal ook kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Het kan ook zijn dat uw rechtsbijstand verzekeraar de kosten zal betalen. Dat wordt dus eerst allemaal uitgezocht voordat u een kostenplaatje krijgt. Men zal altijd proberen het voor elkaar te krijgen dat de werkgever de kosten betaalt of ten minste laat meebetalen. De rechtbank zal uiteindelijk uitspraak doen wie de kosten in welke hoogte zal betalen. Vaak is het zo dat ieder zijn eigen advocaat zal moeten betalen. Indien dat niet het geval is, dan zal men proberen dat de werkgever een deel van de kosten betaald.

Arbeidsrecht advocaten

U zal eerst moeten nagaan welke advocaat voor deze werkzaamheden goed is. Wanneer u een goede arbeidsrecht advocaat heeft gevonde, dan zijn daar natuurlijk wel kosten aan verbonden. Hier is het natuurlijk belangrijk om in te schatten of de kosten van de rechtzaak en kans op slagen laag/hoog zijn. Arbeidsrecht advocaten kunnen veel voor u verdienen. Indien er een procedure moet komen, zullen de belangen van u met de nodige diepgang en daadkracht moeten worden behandeld. U kunt een arbeidsrecht advocaat nodig hebben bij ziekte, ontslag, cao's, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie.

Delen